College Scholar Receives Prestigious Pickering Foreign Affairs Fellowship